2020. április havi bejegyzések

Pályázat

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Házi Segítségnyújtás szervezeti egységébe Házi Segítségnyújtás szakmai egységet irányító vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a szakmai egység által biztosított szolgáltatások (étkeztetés), gondozási feladatok (személyi gondozás), szociális segítés ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szerevezési, vezetési feladatok ellátása
 • a szolgáltatásokat igénybe vevők szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a teljes körű ellátás, valamint egyéni szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni szolgáltatás, ellátás igénybe vételének biztosítása
 • a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása
 • kapcsolattartás más szociális, egészségügyi intézményekkel
 • más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése
 • a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Szociális ágazati összevont pótlék
 • Területi pótlék
 • Cafetéria

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • házi segítségnyújtás területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szakmai igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az iskolai végzettségek, képesítések megszerzésének adatait
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot

megismerhetik

 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a 90 napnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kohut Miklósné nyújt, a +36 30

826-7116 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, 1105 Budapest, Ihász utca 26. (a munkakör megjelölésével).

vagy

 • Elektronikus úton Kohut Miklósné részére a barka@bkhk.hu e-mail címre (a munkakör megjelölésével).

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ adatvédelmi tájékoztatóját a www.bkhk.hu honlapon ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázók nyilvános közösségi profilját megtekinthetik.

Köszönetnyilvánítás

A BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ ezúton szeretné megköszönni a TANTUSZ INTER PRESS KFT. kőbányai háziorvosoknak felajánlott védőpajzsokat és ezzel az egészségük védelméhez való hozzájárulását.

Tájékoztatás online segítségnyújtásról

Kedves Ügyfeleink!

A BÁRKA Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai-iskolai szociális segítői szeretnének segítséget nyújtani a kialakult helyzetben, mivel mindenkire nagy terhet ró, hogy nem csak a munkahelyen, hanem otthon is helytálljon nem csak, mint szülő, de tanár is.
Célunk az, hogy telefonos, illetve elektronikus segítségnyújtás formájában hozzájáruljunk a gyermekek tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez, a digitális munkarendbe való beilleszkedéshez.
Ezért a Központ munkatársai létrehoztak egy Skype fiókot, ahol minden nap 9.00-17.00 óráig várjuk hívását, illetve írásos megkeresését az iskolai.szocialis.barka@gmail.com felületen. Ezen felül egy központi telefonszámon is kereshetnek bennünket az intézmény nyitvatartási idején belül.

Elérhetőségeink:
Skype: Iskolai Szociális Segítők Bárka
Skype név: live:.cid.6437e13458bf3091
Elérhető: H-P: 9:00-17:00
Központi telefonszám: 0630/445-88-15, 061/260-11-62
Elérhető:
Hétfő: 12:00-15:00
Kedd-Szerda-Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-13:00

Miben tudunk segíteni:

 • digitális tanrendbe való átállás,
 • tananyag elsajátítása,
 • szociális jellegű probléma felmerülése,
 • gyermeknevelési nehézség,
 • családon belüli problémák,
 • információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról.

Szakembereink naponta frissülő aktuális tartalmakkal szeretnék megkönnyíteni a jelenlegi helyzetet, amelyek a következő linken érhetőek el:
http://www.bkhk.hu/gyerekjolet/aktualitasok/

A BÁRKA Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkatársai

Tájékoztató

Tisztelt Kőbányai Lakosok!

 

Több közösségi portálon is értesülhettek róla, hogy a Budapest X. kerületi kőbányai vietnámi lakosok jelentős adománnyal támogatták kerületünk COVID-19 (hétköznapi nevén: koronavírus) elleni küzdelmét.

Az adomány a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére lett felajánlva. A Bárka a rászorultság és a készletek függvényében részesíti adományban klienseit és gondozottjait. Munkatársaink hamarosan felveszik a kapcsolatot az adományban részesülőkkel.

Ez úton szeretnénk még egyszer megköszönni a Budapest X. kerületi kőbányai vietnámi lakosok nagylelkű adományait és e helyzetben tanúsított példamutató magatartásukat.

Köszönettel:

Némethné Lehoczki Klára

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

 intézményvezető

Orvosok elérhetősége email-en keresztül

Felnőtt háziorvosok
Pongrác 9. Telefon: 261-96-40 
Dr. Milesz János janos@milesz.hu
  
  
1101 Pongrác u. 19. 
Telefon: 260-0236, 260–4861 
Kroó Sándor dr.sandor.drkroo@gmail.com
Lukácsy Anna dr.lukacsy.anna@gmail.com
Orosz Erzsébet dr. kollegiálisoroszerzsebet.dr@gmail.com
Simora Máriadr.simora.maria@partnerpraxis.hu
Káli Mária dr.kalipraxis@gmail.com
  
1105 Gergely utca 26. 
Telefon:261-4493 
Bereczky Éva dr.bereczkyeva@gmail.com
Dely Attila dr. 1142doki@vipmail.hu
Kővári Ilona dr. kollegiáliskovaripraxis@gmail.com
Nagy Károly dr.nagy.karoly.dr.@gmail.com
Dr. Lehoczki Gáborlehoczki.praxis@gmail.com
  
  
1105 Zsivaj u. 2. 
Telefon: 262-7131, 260-4962 
Bőde Beáta dr. 
Torbics Ferenc dr.torbics@gmail.com
Kovács Béla dr. kollegiálisdrkovacsbelaandras@gmail.com
Takács Ildikó dr.takacspraxis@gmail.com
Szabó Endre dr.endreszabodr@gmail.com
Tabányi István dr.dr.tabanyi.istvan@gmail.com
Fejér Tibor dr.fejer.tibor@t-online.hu
Gáspár-Tálos Judit dr.gaspar.talos83@gmail.com
  
  
1106 Hárslevelű u. 19. 
Telefon: 261-1446 
Emri Éva dr.harslevelu19@gmail.com
  
1106 Kerepesi út 67. 
Ttelefon: 262-8295 
Kollár Ildikó dr.sanavitateam@gmail.com
Bogdán Ákos dr.monarchia72@gmail.com
Galgóczy György dr. kollegiálisgalgoczypraxis@gmail.com
Dr. Mikó Mártonmartmiko@gmail.com
  
1107 Üllői út 128. 
Telefon: 264-9991 
Mrowca Helga dr. kollegiálishelga.rendelo@gmail.com
Lutor Ilona dr.eletidoulloi@gmail.com
Révész Judit dr.revesz.medicare2786@gmail.com
  
1108 Újhegyi stny.13-15. 
Telefon: 265-2362, 2651787,264-9266 
Bagó Judit dr.bago.judit@freemail.hu
Balogh Anna dr.baloghpraxis@gmail.com
Szabó Ildikó dr.vita.pirula@gmail.com
Fenyőváry Éva dr.fenyovarypraxis@gmail.com
Fodor Ferenc dr.fodorpraxis@gmail.com
Gönczöl Veronika dr.veronika.gonczol@freemail.hu
Horváth Zsuzsa dr.drhorvathzsuzsanna@freemail.hu
Wentzel Enikő dr.drwentzeleniko@gmail.com
Krecz Éva dr. kollegiáliskreczpraxis@gmail.com
Zolnay Júlia dr.zolnaypraxis@gmail.com
  
 1101 MÁV telep 39. 
Telefon: 261-0193 
Polyák Mónika dr. AEK-es orvosmavtelep39@gmail.com
  
GYEREK ORVOSOK 
 91092 1101 Bp. Salgótarjáni út 47. 
Telefon: 261-4962 
Galántai Ilona dr.drgalantai@gmail.com
  
91012 1105 Bp. Zsivaj utca 2. 
telefonszám:     262-26-57 
Debreczeni Judit dr.drdebreczeni.judit@gmail.com
Domokos Emikő dr.drdomokos.emiko@gmail.com
Ginter Ágnes dr.ginterpraxis@gmail.com
Józan Emőke dr.doktorjozan@gmail.com
Lugosi Mária dr. (Kollegiális)lugosipraxis@gmail.com
Varga Ottilia dr.vargaotti01@gmail.com
  
1106 Bp. Hárslevelű utca 19. 
Telefon: 261-14-46 
Ginter Ágnes dr. ginterpraxis@gmail.com
  
1106 Bp. Kerepesi út 67. 
Telefon: 261-2177 
Bukovinszky Éva dr.bukovinszkyeva@yahoo.com
  
911041 1107 Bp. Üllői út 136. 
Telefon: 262-70-95 
Bereczki Zsuzsa dr.zsubereczki@gmail.com
  
911031 1108 Bp. Újhegyi sétány 13-15. 
Telefon: 265-2498 , 265-1523 , 265-1050 
Bánhegyi Beáta dr. ujhegy.gyerek@gmail.com
Jakab Edit dr. (  kollegiális)jakabedit@freemail.hu
Rajháthy Beatrix dr.garfield21@freemail.hu
Sejk Alíz dr.dralizsejk@gmail.com
Teufel Ágnes dr. drteufelagnes@gmail.com