2022.01.04. nap bejegyzései

Tájékoztatás

Tisztelt Látogatók!
 
Értesítjük Önöket, hogy a Pongrác Közösségi Ház hálózati adattárolóját Brute force-támadás érte, melynek eredményeként a Közösségi Ház szolgáltatásait igénybe vevők egyes személyes adatai elérhetetlenné váltak, azok titkosítva lettek a vírus által.
 
Az esemény az adatbiztonság rendelkezésre állás elvének sérülésével járt, így adatvédelmi incidens történt, mely bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
részére. A sérült adatok körébe tartoznak: klubfoglalkozások adatai, jelenléti ívek, leltári dokumentumok, képek a rendezvényekről, foglalkozásokról.
 
Az érintettekre nézve az esemény nem jelent kockázatot, az adatok – tudomásunk szerint – nem váltak ismertté arra nem jogosult személy előtt, az intézmény általi elektronikus hozzáférés sérült.
 
A Közösségi Ház változatlanul működik tovább, az adatbiztonság javítása érdekében további intézkedéseket kíván megtenni az intézmény az eddigi már bevezetett és az incidens megtörténtekor is alkalmazott vírusvédelem mellett.
 
Kérdés esetén az intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak, aki készséggel áll szíves rendelkezésükre.
 
Tisztelettel:
Árkovics Henrietta
szakmai egységvezető