Hátralékrendezési szolgáltatás

 

A Hátralékrendezési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.

Segítséget nyújtunk azoknak a családoknak, akik saját erejükből nem képesek a közüzemi díjhátralékuk rendezésére.

A Hátralékrendezési program elemei:

-a támogatáshoz való hozzáférés elősegítése és ezekhez kapcsolódó

konkrét ügyintézésben való segítségnyújtás,

-háztartás gazdálkodási ismeretek nyújtása, lakásköltségek csökkentésének lépéseiben.

– közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás,

– közvetítés az ügyfél és a szolgáltató között.

A hátralékrendezési támogatást a helyi önkormányzat, alapítványi támogatást a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány adja, a tanácsadást a Család- é s Gyermekjóléti Szolgálat 2 adósságkezelő trénere végzi.