Családsegítés

2016-ban a családsegítésben  bekövetkezett változásokról

2016. január 1-jén a gyermekvédelem magyarországi intézményrendszerében jelentős átalakulás történt. A jogalkotó a gyermekjóléti alapellátást a kerületekben, városokban, falvakban működő családsegítő szolgálatokhoz rendelte. Ennek értelmében a családsegítő szolgálatok működésében, feladat ellátásában nagyfokú változás történt. A változások az intézmény megnevezésében is tükröződik, így 2016. január 1-el az addigi Családsegítő Szolgálat megnevezése Család-és Gyermekjóléti Szolgálattá módosult.

Miben segíthetünk Önnek ?

A klasszikus családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló nagykorú személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatás az önkéntesség elve mentén működik. Amennyiben az ügyfél nem tartja be az együttműködési nyilatkozatban és cselekvési tervben vállalt együttműködést, úgy a kollegák az esetét lezárják.

 

 

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat működését, feladatait meghatározó jogszabályok:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeirő
  • l1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Várjuk hívását , személyes jelentkezését!

Tel.:06 1 261 81 83 

Címünk :1105 Budapest, Ihász u. 26.

E-mail: kcssk@bkhk.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ: 14.00-18.00-ig
Kedd:8.30-17.00-ig

szerda: 8.30-17.30-ig
Csütörtök: 8.30-17.00-ig
Péntek: 8.30-13.00-ig