Gyermekvédelmi alapellátás

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

2016.január 1-jén a gyermekvédelem magyarországi intézményrendszerében jelentős átalakulás történt. A jogalkotó a gyermekjóléti alapellátást a kerületekben, városokban, falvakban működő családsegítő szolgálatokhoz rendelte. Ennek értelmében a családsegítő szolgálatok működésében, feladat ellátásában nagyfokú változás történt. A változások az intézmény megnevezésében is tükröződik, így 2016. január 1-el az addigi Családsegítő Szolgálat megnevezése Család-és Gyermekjóléti Szolgálattá módosult.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai az ellátási területen életvitelszerűen itt tartózkodók számára térítésmentesen elérhetőek.

Miben segíthetünk Önnek ?

A gyermekjóléti alapellátás keretében a családsegítő információt gyűjt, tájékoztat, szolgáltatást közvetít, szociális segítő munkát végez és koordinálja a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek munkáját az esetkezelés során. Segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Az igénybevevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.

Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai

  • segíti a gyermekeket jogaik érvényesítésében, problémáik megoldásában, a szülőkkel, a felnőttekkel való kapcsolatuk rendezésében,
  • tanácsadás a szülőknek gyermekeik gondozásával, nevelésével kapcsolatos problémáikban,
  • jelzéseket fogad a jelzőrendszer tagjaitól és a lakosságtól a gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozóan,
  • feltárja a veszélyeztetettség okait, és segítséget nyújt ezek megszüntetéséhez.
  • A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében segítő kapcsolat keretében a szociális munka eszközeivel szociális segítő munkát végez.