Lélek – Pont

 

Tisztelt ügyfeleink, hozzátartozók, barátok, ismerősök!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. február 19-én, pénteken, 08:00 – 12:00 óra között az ügyfélfogadás szünetel, az intézmény telefonon sem lesz elérhető!

Megértő együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2021. február 17.

Tisztelt Érdeklődők!

A Lélek-Pont hajléktalan személyek átmeneti szállása felvételi eljárása során az alábbiakat vegyék figyelembe:

 Az intézménybe érkezéskor rizikószűrés, testhőmérséklet mérés történik, a fertőtlenítő kézmosás, illetve a maszk viselése kötelező, amennyiben nem rendelkeznek ilyennel, az intézmény biztosítja a maszkot. (1 db maszk/jelentkező)

 Jelentkezéskor az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TB kártya

A felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok:

 • 12 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet,
 • 6 hónapnál nem régebbi bőrgyógyászati lelet,
 • egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás,
 • jövedelemigazolás, továbbá
 • a felvétel napján elvégzett antigén gyorsteszt negatív vizsgálati eredmény birtokában lehetséges a felvétel, melynek elvégzésére az intézményben nyílik lehetőség térítési díj mentesen, ezért kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy pontosan kövessék munkatársaink iránymutatásait, a teszt elvégzéséhez a kapott adatlapot pontosan töltsék ki, ennek hiányában a teszt elvégzése nem lehetséges!

A felvételi eljárásról, benyújtandó dokumentumokról további információt a 1108 Budapest, Maglódi út 143. sz. alatt vagy a 262-1156 telefonszámon kaphat! 

A felvételi eljárást csak személyesen lehet kezdeményezni!

Budapest, 2021. január 15.

                                                                                                              Vértesi Zoltán

                                                                                                          szakmaiegység vezető

 Tisztelt ügyfeleink, hozzátartozók, barátok, ismerősök!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ

42935-3/2020/EÜIG határozata alapján

 látogatási tilalom került bevezetésre az intézményben! 

Az intézményben lakók csomagátadása biztosított!

(élelmiszer, használati tárgyak stb.)

 További információt a 262-1156 telefonszámon kaphat!

Megértő együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2021. január 15.

                                                                                                          Vértesi Zoltán

                                                                                                          szakmaiegység vezető

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Bárka LÉLEK – Pont

Az intézmény címe:  1108 Budapest Maglódi út 143.

Programiroda nyitva tartása: Hétfő – Vasárnap: 08:00 – 22:00 óráig. Elérhetőség:262-1156

e-mail.: lelekprogram10@gmail.com

lelek@bkhk.hu

Előzetes bejelentkezés nem szükséges!

 Megközelítés tömegközlekedéssel:  95 busz: „Álmos utca” megálló, 68 busz „Maglódi út” megálló, majd rövid séta a Maglódi úton a Felsőcsatári út irányába.

28, 28A, 37 villamosok: „Új köztemető” megálló majd átszállás a 95 buszra „Új köztemető” megállónál, leszállás az „Álmos utca” megállónál.

Az intézményről röviden:

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

A Lélek – Pont hajléktalan személyek átmeneti szállása kis férőhelyszámú, személyességet biztosító, az önkormányzati bérleménybe való továbblépés lehetőségével a hagyományos hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi szállás, szigorú házirenddel.

A Lélek – Pont Programiroda feladata Kőbánya területén hajléktalanná vált emberek elérése, közreműködik az illetékesség megállapításában, információt nyújt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább. További feladata az elhelyezési szükségletek, lehetőségek feltárása, a szükséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása. Adminisztratív és szolgáltatásszervező központként is működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat lát el. A programba kerülőkre vonatkozóan először állapotfelmérést, majd személyre szabott gondozási tervet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságot javító, foglalkoztatási, életvezetési, illetve az önálló életvitel képességét erősítő egyéb szolgáltatásokat szervez és koordinál.

A szállásra bármely rászorult személy kezdeményezheti felvételét, azonban bérleménybe való továbblépésre csak kőbányai illetékességű hajléktalan személy jogosult.

A létrejövő kapacitások – férőhelyek száma: 30 fő.

Lakhatási Programelem I.

A lakhatási programelem a Lélek – Ház I – II-ben valósul meg, a házak kapacitása 30 fő, melynek megoszlása: a Lélek-Ház I-ben négy lakószobában 8 fő nő és 2 pár elhelyezésére, míg a Lélek – Ház II-ben hét lakószobában 18 fő férfi elhelyezésére van lehetőség.

Az átmeneti szállás napi huszonnégy órában folyamatosan működik, gondozási tevékenységét minden nap 08:00 – 22:00 között végzi, 22:00 – 08:00 óra között zavartalan éjszakai pihenést biztosít az ellátottak számára.

A program alapvető célja:

 1. a) a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,
  b) a lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása,
  c) a hajléktalanok számára visszailleszkedés a munka világába,
  d) a teljes társadalmi rehabilitáció elindítása.

A Lélek – Pont átmeneti szállás – komfortfokozatánál és szolgáltatásainak jellegénél fogva – olyan egyedülálló hajléktalan nők, férfiak és párok részére nyújt elhelyezést, akik együttműködési készséget tanúsítanak a saját sorsuk, életvitelük rendezése érdekében, az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önállóságra-önellátásra, tiszteletben tartják az absztinenciát.

A program elsődleges célcsoportja: Kőbányai illetékességű hajléktalan személyek, továbbá a Főváros területén élő hajléktalan személyek.

Azt a személyt tekintjük jelen programban kőbányai illetékességűnek, akinek:

– a lakcíme kerületi hajléktalanszálló,

– aki igazolhatóan a kerületben vesztette el lakhatását és legalább 5 évig Kőbányán volt az állandó bejelentett lakcíme,

– a települési szintű lakcíme Budapest Főváros X. kerülete, továbbá

– a 18. életévét betöltötte,

– önellátásra képes,

– nem rendelkezik más lakhatási lehetőséggel,

– a felvételkor tudomásul veszi a „Házirendben” foglaltakat, és ezt aláírásával igazolja.

Hajléktalanellátó intézményként a kapacitás továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználása érdekében kőbányai illetékesség hiányában az intézménybe azok a személyek is felvételt nyerhetnek, akik vállalják az együttműködést, legfeljebb egy év időtartamra, mely további egy évvel meghosszabbítható.

A megállapodás tartalmazza, miszerint az intézmény biztosítja a lakhatást, azonban igazolható kerületi kötődés hiányában a Lélek – Pont nem tesz javaslatot bérleménybe való továbbköltözésre a feltételek teljesítése esetén sem, így jelen ellátottak esetében a lehetőségekhez mérten a munkahely, illetve ennek megtartása, valamint a takarékoskodás a legfontosabb kitűzött cél. Ezt követően elégséges megtakarítás birtokában az egyén által megfizethető bérelt ingatlanba való költözés a lehetséges megoldási alternatíva kilépni az ellátórendszerből.

A SZÁLLÁSRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL, ELHELYEZÉS RENDJE

 1. Az ellátás iránti kérelmet a Lélek – Pont Programirodán keresztül lehet kezdeményezni.

Adatfelvételt követően az első interjú, majd felvételi beszélgetés keretében team döntés alapján lehet felvételt nyerni az intézménybe.

A szálló várólistájára az ellátást igénylők jelentkezési sorrendben kerülhetnek fel. A jelentkezési sorrendet a szálló munkatársai a benyújtott igazolások, illetve nyilatkozatok alapján rögzítik, valamint tájékoztatást nyújtanak az átmeneti szálló működéséről, Házirendjéről, az együttműködés fontosságáról.

 1. A felvételt követően a férőhelyet az „Együttműködési megállapodás” elfogadásával és aláírásával lehet elfoglalni.
 2. Az együttműködési megállapodás a Lélek – Pont és a szolgáltatást igénybevevő ellátott között határozott időre, de legfeljebb 12 hónap időtartamra szól. Megállapodás hiányában intézményi ellátás nem nyújtható.
 3. A megállapodásban foglalt határidő lejárta előtt 30 nappal a Lélek – Pont vezetője értesíti az ellátottat, az intézményi jogviszony megszűnéséről. Az intézményi jogviszony egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.
 4. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételi kérelem leadásakor a jelentkező személynek be kell nyújtani az érvényes tüdőszűrő-, bőrgyógyászati vizsgálatról szóló igazolást, egészségi állapotra vonatkozó igazolást, jövedelemnyilatkozatot, valamint a férőhely elfoglalása előtt jelentkeznie szükséges az intézmény orvosánál, aki a vizsgálatot követően kiállítja az átmeneti szálláson történő elhelyezésre alkalmas egészségi állapotról szóló orvosi igazolást. Az intézményi orvos rendelési ideje keddenként 16:00 – 18:00 óra között történik, helye a Programiroda.
 5. A szálláson belül a férőhelyet a szállás vezetője jelöli ki, mely a szállás vezetőjének engedélye nélkül nem változtatható meg. A szállóra történő be- illetve kiköltözésre 09:00 – 18:00 óra között van lehetőség.
 6. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételi kérelem leadásakor a jelentkező személynek igazolnia kell személyazonosságát, valamint meg kell adnia annak a személynek a nevét és címét, akit az intézmény értesíthet, baleset, súlyos betegség, stb. esetén. Ha ilyen személyt nem tud, vagy nem kíván megjelölni, erről írásban nyilatkoznia kell.
 7. A férőhely elfoglalásakor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult/törvényes képviselője számára:
 1. a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
 2. b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
 3. c) a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
 4. d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
 5. e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
 6. f) az intézmény házirendjéről;
 7. g) a fizetendő térítési díjról, óvadékról,
 8. h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő szervezetekről,
 9. i) az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köréről,
 10. j) érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályairól,
 11. k) egyéni és közösségi vallásgyakorlás vonatkozó szabályokról.
 1. Az intézményben vezetett gondozási dokumentáció tartalma:
 • nyilatkozat részvételi szándékról,
 • adatvédelmi nyilatkozat,
 • esetfelvevő nyomtatvány, első interjú nyomtatvány,
 • férőhely elfoglalásakor együttműködési megállapodás határozott idejű intézményi jogviszony létesítéséről,
 • gondozási lap,
 • egyéni fejlesztési terv,
 • óvadék befizetéséről szóló igazolás,
 • nyilvántartás a személyes használatba átvett tárgyakról,
 • szociális munka terve,
 • az interjú összefoglalása,
 • az együttműködési megállapodásban rögzített lépések megtörténtének rögzítése,
 • feljegyzések a szociális munka egyéb lépéseiről,
 • értesítés az intézményi jogviszony megszűnéséről/megszüntetéséről,
 • a szociális munka tervében és az együttműködési megállapodásban foglaltak felülvizsgálata, értékelése,
 • a szociális munka során szükségessé váló betétlapok,
 • a másolatban, vagy eredeti példányban mellékelt – a szociális munka szempontjából szükséges – dokumentumok.
 1. Az ellátást igénybe vevő a felvételkor köteles nyilatkozni arról, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette, és tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a törvény előírásainak megfelelő nyilvántartásokhoz, adataiban, valamint a jogosultság feltételeiben beállt változásokat haladéktalanul közli a szállás vezetőjével.

A felvételt követően az ellátott megállapodást köt az intézménnyel. A megállapodás megszegése esetén az ellátott intézményi jogviszonya megszüntethető.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások bemutatása

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

 1. Az átmeneti szállás biztosítja
 2. a) az éjszakai pihenésre,
 3. b) a személyi tisztálkodásra,
 4. c) az étel melegítésére, étkezésre,
 5. d) a betegek elkülönítésére,
 6. e) a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket,
 7. f) krízishelyzet esetén élelmiszercsomagot
 8. Az átmeneti szállás a 2.1 ponton belül biztosítja:
 9. a szállás fűtését, világítását, ivó és használati vízzel való ellátását, az étel melegítéséhez és a közös használatú készülékek működtetéséhez szükséges energiát külön térítés nélkül,
 10. ágyneműt, melynek szükség szerinti cseréjéről az intézmény gondoskodik,
 11. a személyes használati tárgyak tárolásához biztonságos megőrzéséhez zárható szekrényt, a ruházat tisztításához mosó- és szárítógépet,
 12. étel melegítésére alkalmas eszközt, valamint az étel elfogyasztásához kizárólag e célra kijelölt helyiséget,
 13. a közösségi helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges berendezést, különösen televízió, rádió,
 14. takarításhoz szükséges anyagokat, eszközöket,
 15. tisztálkodáshoz szükséges textíliát,
 16. elsősegélyhez szükséges felszerelést.

A Lélek-Pont hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja szükség szerint:

 • tanácsadás
 • esetkezelés
 • gondozás
 • készségfejlesztés
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
 • az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • közösségfejlesztés

Szolgáltatások köre:

A Lélek – Pont

 1. a) tanácsadás: álláskeresés, kapcsolatfelvétel a munkaadókkal, személyi iratok, igazolványok, igazolások beszerzése, pótlása, társadalombiztosítási ellátások ügyintézése, szociális ellátási lehetőségek felkutatása,
 2. b) esetkezelés: egyéni fejlesztési terv (gondozási terv), személyes gondok, egyéni problémák, krízishelyzetek megbeszélése, kiútkeresés stb.
 3. c) gondozás: egyénre szabott bánásmód, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése, az egyéni fejlesztési tervben foglaltak folyamatos felülvizsgálata, utógondozásban való részvétel,
 4. d) készségfejlesztés: átképzési, továbbképzési lehetőségek keresése,
 5. e) szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése: társadalombiztosítási ellátások ügyintézése, szociális ellátási lehetőségek felkutatása, kapcsolatfelvétel pénzintézetekkel tartozásaik rendezése céljából, szakellátáshoz való irányítás, hivatalos ügyek intézésének segítése,
 6. f) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: takarításhoz szükséges anyagok-eszközök, tisztálkodáshoz szükséges textília, mosás, vasalás, előtakarékosság, háztartási füzet,
 7. g) közösségfejlesztés: heti lakógyűlés, csoportfoglalkozások, szabadtéri közösségi programok, intézményen belüli közösségi élet szervezése a lakók önszerveződése által,

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Csoportfoglalkozás: Bükkerdő-kör

A BÁRKA – Lélek-Pontban újként alakuló csoportfoglalkozás kísérletet tesz arra, hogy a csoporttagok együttes élményhez jussanak, melyben kifejeződhetnek azok a készségek, képességek, amik számukra eddig esetleg rejtve voltak.

Hozzásegíti a csoporttagokat, hogy a:

 • kitüntetett személyként élhessék meg magukat, ami apró gesztusokban is megnyilvánulhat
 • átadhassák magukat az elfeledett gyermeki kíváncsiságnak és vidámságnak
 • saját kreativitásuk felfedezésére
 • mintanyújtásra a különböző viselkedési formák érzékelésében
 • több szempontból való láttatásra
 • önértékelésre, önelfogadás ösztönzésére.

Célunk az, hogy felkeltsük az emberekben a vágyat az önreflexióra, a szimbólumok átélésére, fogalmak meghatározására, véleménynyilvánításra, annak a megélésére, hogy „Mennyien hány féleképpen látjuk a világot!” – sokféleségük megélésére kölcsönhatásban egymással. Feloldódjanak a félelmeik, a bűntudat, és elutasítottság érzésük.

Feltehetően a közösség építéséhez is hozzájárul egy-egy csoportfoglalkozás, melyben a részt vevő tagok személyesebb kapcsolatot építhetnek ki és ápolhatnak a lakóközösségükben.

Személyi térítési díj, Óvadék

A Lélek – Pont átmeneti szálláson térítési díj nincs.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Lélek – Pontja, mint hajléktalanok átmeneti szállása (továbbiakban átmeneti szállás) a szociális ellátást igénybe vevő felnőtt korú lakó a személyes használatra felvett leltári tárgyak, átvett eszközök elvesztése, megsemmisülése és nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása megtérítésének céljából egyszeri 20.000 forint óvadék fizetésére kötelezett, melynek eljárási rendjét az „Óvadékszabályzat” tartalmazza.

Lakhatási Programelem II.: Bérleménybe költözés, utógondozás

A Program elemeit teljesítő, aktívan együttműködő kliensek esetében javaslattételre nyílik lehetőség, önkormányzati bérleménybe való továbbköltözésre, melyet a programban eltöltött idő, előtakarékosság összege, pénzkezelés, jövedelem jellege, az elfogadott társadalmi normák követése, a lakókörnyezetben való együttélés minősége, lakógyűlésen-, csoportfoglalkozáson való részvétel, valamint az absztinencia betartása alapján kerül összeállításra.

Budapest, 2019. július 10.

Vértesi Zoltán

szakmaiegység vezető