Egészségügy

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot 2014. január elsejével jogutódlással hozta létre Kőbánya Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat összeolvadásával.

Egészségügyi ellátások

Kőbánya egészségügyi alapellátásának és szájsebészeti valamint fogászati röntgen szakellátásának zökkenőmentességét a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ biztosítja. Az alapellátás körébe a felnőtt háziorvosi szolgáltatás, a házi gyermekorvosi szolgáltatás, a felnőtt fogorvosi ellátás, a gyermek-és ifjúsági fogászati ellátás, az ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálatok, az iskolaorvosi feladatok tartoznak. Az egyéb szakellátási feladatokat a Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet látja el.

Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők)

Az egészségügyi alapellátás közé sorolható felnőtt háziorvosi ellátás, Kőbánya 18 év feletti lakosságára terjed ki. A szolgáltatás keretében végzett gyógyító munka Kőbánya 9 háziorvosi rendelőjében folyik, 38 háziorvos közreműködésével.

A felnőtt háziorvosi alapellátás elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt. Elősegíti az egészségi állapot megőrzését – a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából – a háziorvosok által elfogadott biztosítottaknál, illetve azoknál a biztosítással nem rendelkező betegeknél, akiknél az ellátás hiánya egészség- és/vagy állapotromláshoz vezethet.

1101 Budapest, MÁV- telep 39.

1101 Budapest, Pongrác út 9.

1101 Budapest, Pongrác út 19.

1105 Budapest, Zsivaj u. 2.

1105 Budapest, Gergely u. 26.

1106 Budapest, Kerepesi út 67.

1106 Budapest, Hárslevelű u. 19

1107 Budapest, Üllői út 128.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelők)

A gyermek háziorvosi alapellátás biztosítása során elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt, illetve elősegíti az egészségi állapot megőrzését a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából – a házi gyermekorvosi szolgálat útján – a házi gyermekorvosok által elfogadott 0-14 éves korú biztosítottaknál. Ezt 14 éves koron túl felkérésre (szülő, gyermek) teszi 18 éves korig, illetve azoknál az ellátatlan 0-14 éves korú betegeknél, akik a háziorvosokat megkeresik és az ellátás hiánya egészség-, vagy/és állapotromláshoz vezethet.

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.

1106 Budapest, Kerepesi út 67.

1106 Budapest, Hárslevelű u. 19.

1107 Budapest, Üllői út 136.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

Felnőtt 24 órás ügyeleti ellátás:

1101 Budapest, Pongrác út 19.           Telefonszám: 261-5834

  Iskola-egészségügyi ellátás

Az ifjúsági orvosok munkájukat a középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi ellátása kapcsán a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerint végzik.

Az iskolaorvosok elsősorban az tanulók egészségi állapotának szűrésével foglalkoznak. Mindez részben az iskolások időszakos vizsgálata által történik, illetve a krónikusan beteg tanulók fokozott ellenőrzésével.

Az iskolaorvosok további feladatai:

–        alkalmassági vizsgálatok elvégzése (pl. pályaalkalmassági vizsgálatok),

–        közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása,

–        járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, valamint az étkeztetés ellenőrzése,

–        elsősegélynyújtás,

–        háziorvoshoz vagy szakorvosokhoz való beutalás

–        az egészségnevelésben való részvétel

–        az iskolai környezet egészségügyi ellenőrzése (tantermek ellenőrzését, munkakörülmények figyelemmel kísérése)

Gyermek- és ifjúsági Fogászat:

1101 Budapest, Kőbányai út 47.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

A gyermek- és ifjúsági fogászati alapellátás keretében a kerület nullától a végzős középiskolás korosztályú (20-21 éves korú) lakossága, valamint a kerület oktatási-nevelési intézményeibe más kerületekből, illetve vidékről járó gyermekek kerülnek ellátásra.

A fogászati ellátás keretében a gyermekek rendszeres kezelése, fogászati és száj higiénés szűrővizsgálata, valamint prevenciós munka valósul meg. Szükség esetén a fogorvosaink további szakellátás – pl. fogszabályozás – igénybevételét tanácsolják.

Járó betegek Fogszakorvosi Ellátása

1101 Budapest Kőbányai út 45.

A felnőtt fogorvosi alapellátást vállalkozási formában tevékenykedő praxisok keretében a Kőbányai úti szakrendelőben tizenkettő fogorvos látja el. A fogorvosi rendelők jól felszereltek, az alkalmazott fogászati alapanyagok kiváló minőségűek.

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

Szájsebészeti szakrendelés:

1101 Budapest, Kőbányai út 45.
Tel: 433-34-79

A szájsebészeti szakellátást kettő orvos  látja el.

A kőbányai lakosokon kívül a kerületnek területi ellátási kötelezettsége van az alábbi települések tekintetében:

Apaj

Budapest XIX. kerület

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

A szájsebészet BEUTALÓ KÖTELES szakrendelés! 

Védőnői Szolgálat:

X. kerület Népegészségügyi Osztály vezető védőnője: Varga-Bokor Zsuzsanna
Elérhetősége: varga.bokor.zsuzsanna@10kh.bfkh.gov.hu

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.

1106 Budapest, Kerepesi út 67.

1107 Budapest, Üllői út 136.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

Védőnői (család- és nővédelmi, – várandós) gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él, valamint ahol, 6-18 éves életkorú, iskolába nem járó gyermek van. Ellátást biztosít továbbá az egyes alap- és középfokú oktatási intézmények diákjai számára, a miniszteri rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően. Az intézményekhez kapcsolódóan, a középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi (általános orvos szakmai és iskola-fogorvosi) ellátást nyújt, függetlenül attól, hogy a tanulók melyik korosztályba tartoznak – az előzőekhez hasonló ismérvek alapján.

Betegjogi Képviselő

Dr. Mina András

Tel.:+36-20-489-9577      Email: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: H:9-12-ig

Helyszín: Péterfy Sándor u. 14. mfsz.: 11.szoba

Fenti elérhetőség sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható:+36-80-620-055