Gyermekek Átmeneti Otthona

A BÁRKA GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA A VÉSZHELYZET IDEJÉN IS FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTJA AZ ELLÁTÁST, AZZAL A FELTÉTELLEL, hogy szükséges betartani az intézmény járványügyi szabályait.

Bárka Gyermekek Átmeneti Otthona

Cím: 1101 Budapest Salgótarjáni u. 47
Telefon: Tel/fax: +36 (1) 2645611
E-mail: gyao@bkhk.hu
Telephelyvezető: Mihály Blanka

 Az Otthon átmeneti gondozást, teljes körű ellátást biztosít azoknak a gyermekeknek, akik családi problémák, betegségek, lakhatási gondok miatt, átmenetileg szülői gondoskodás, illetve megfelelő szülői felügyelet nélkül maradnak. Az Otthonban 12, 3-18 éves  gyermeket tudunk egyidejűleg fogadni. A gyermekeket négyágyas szobákban helyezzük el, számukra teljes körű ellátást, biztonságot, az intézmény munkatársainak személyes, segítő munkája révén kiegyensúlyozott körülményeket, életkoruknak és állapotuknak megfelelő életfeltételeket biztosítunk. Segítjük a tanulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnő, háziorvos) továbbra is változatlanul fenntarthatók. Az otthon egy anya és 0-3 éves gyermeke fogadására is alkalmas, egy erre a célra kialakított két ágyas szobában Az átmeneti gondozás, a szülő kérésére, beleegyezésével történik, írásbeli megállapodás alapján, a problémák megoldásának időtartamára. Fontos, hogy a szülő továbbra is a gyermeke törvényes képviselője marad. A Gyermekek Átmeneti Otthona szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Központtal annak érdekében, hogy a család nehézségei minél hamarabb megoldódjanak. A gondozás a probléma fennállásáig (akár néhány nap) de legfeljebb 12 hónapig tarthat, ez szükség esetén 6 hónappal, illetve az iskolai év végéig meghosszabbítható. A védelembe vétel keretén belül a Gyámhatóság kötelezően előírhatja a szolgáltatás igénybevételét. Elősegítjük, hogy a szülők rendszeresen tarthassák a kapcsolatot gyermekeikkel, részt vegyenek gyermekeik életében, hogy kötődésük a legkevésbé sérüljön. Az átmeneti otthoni ellátásért a Kőbányai Önkormányzat rendeletében szabályozott térítési díjat kell fizetni.

Célunk, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.