Védőnői Szolgálat

Védőnői Szolgálat:

  • 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.
  • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.
  • 1106 Budapest, Kerepesi út 67.
  • 1107 Budapest, Üllői út 136.
  • 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

Védőnői (család- és nővédelmi, – várandós) gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él, valamint ahol, 6-18 éves életkorú, iskolába nem járó gyermek van. Ellátást biztosít továbbá az egyes alap- és középfokú oktatási intézmények diákjai számára, a miniszteri rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően. Az intézményekhez kapcsolódóan, a középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi (általános orvos szakmai és iskola-fogorvosi) ellátást nyújt, függetlenül attól, hogy a tanulók melyik korosztályba tartoznak – az előzőekhez hasonló ismérvek alapján.