Védőnői Szolgálat

Védőnői Szolgálat:

 

Kedves Várandósok és Szülők!

Az Országos Tisztifőorvos Asszony 2020.11.17-én a koronavírus-járvány második hulláma miatt új eljárásrendet tett közzé.
Az eljárásrend értelmében a családok és a védőnő egészsége érdekében törekedni kell a védőnő-gondozott találkozások számának minimalizálására, és a szakma szabályainak figyelembevétele mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére. Ez nem jelentheti az ellátás megtagadását.
A személyes találkozást feltétlenül igénylő esetek az eljárásrend megjelenésétől lehetőleg a tanácsadóban történnek, előre egyeztetett időpontban.
A védőnői tanácsadáson csak egészséges, tünetmentes személy vehet részt.
Védőnők elérhetősége megtalálható: http://www.bkhk.hu/egeszsegugy/vedonoi-szolgalat/,a megadott telefonszámokon munkaidőben 8-16-ig.
  • 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.
  • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.
  • 1106 Budapest, Kerepesi út 67.
  • 1107 Budapest, Üllői út 136.
  • 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.

Védőnői (család- és nővédelmi, – várandós) gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él, valamint ahol, 6-18 éves életkorú, iskolába nem járó gyermek van. Ellátást biztosít továbbá az egyes alap- és középfokú oktatási intézmények diákjai számára, a miniszteri rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően. Az intézményekhez kapcsolódóan, a középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi (általános orvos szakmai és iskola-fogorvosi) ellátást nyújt, függetlenül attól, hogy a tanulók melyik korosztályba tartoznak – az előzőekhez hasonló ismérvek alapján.