Adatkezelési tájékoztatók

7. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Iratbetekintés” adatkezelési tevékenységhez

8. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „az intézménnyel munkaviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése” adatkezelési tevékenységhez

9. Adatkezelési tájékoztató „az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése” adatkezelési tevékenységhez

10. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „az intézménnyel megbízási jogviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése” adatkezelési tevékenységhez

11. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az intézményhez munkára jelentkezők önéletrajzának kezelése” adatkezelési tevékenységhez

13. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az intézményhez munkára jelentkezők közösségi profiljának megtekintése” adatkezelési tevékenységhez

15A. számú melléklet – Szociális és egészségügyi alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók fogadása /terepgyakorlat biztosítása/ tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

16. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az asztali számítógépek, lap topok használatához kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

17. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Mobiltelefonok használatához kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

18. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „A hatósági igazolványok másolásához kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

20. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szociális-, életvezetési tanácsadással kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

22. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Elhelyezkedést segítő tréninggel kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

26. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irá

27. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Pszichológiai tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

28. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „A kapcsolattartási ügyelettel kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

29. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevé

30. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „.Közösségfejlesztéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

31. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Kórházi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

32. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „A mediációval kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

33. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Környezettanulmány készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

34. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szociális diagnózis készítése adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

35. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Állásközvetítés adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

36. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szünidei gyermekétkeztetés” adatkezelési tevékenységhez

37. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

38. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az ellátottak által igénybe vett internethasználathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

39. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Programszervezés adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

40. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Táborozás szervezése” adatkezelési tevékenységhez

42. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Adósságkezelési szolgáltatáshoz, települési támogatás igényléséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

43. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Gyermekek átmeneti otthonához kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

44. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szociális segítő adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

45. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Hálózat alapítványi együttműködéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

46. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Házi segítségnyújtással kapcsolatos adatkezelési tevékenységek” adatkezelési tevékenységhez

47. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Szociális étkeztetéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek” adatkezelési tevékenységhez

49. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Időskorúak nappali ellátásával kapcsolat adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

50. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Időskorúak Átmeneti Gondozóházához kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

51. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Családmentori Csoport által végzett adatkezelési tevékenységek” adatkezelési tevékenységhez

52. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Mentálhigiénés Csoport által végzett adatkezelési tevékenységek” adatkezelési tevékenységhez

53. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Lélek-Ponthoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

54. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „A közösségi pszichiátriai ellátáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

55. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Védőnői szolgálat adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

56. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Intézményi beléptetéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

57. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Elektronikus megfigyelési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

58. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az ellátottakról, intézményi dolgozókról készített fénykép és videofelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez

60. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek jogai gyakorlásával összefüggő adatkezelés” adatkezelési tevékenységhez

61. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Az elhunyt személy személyes adataival összefüggésben az adatkezeléshez

62. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Konferencia szervezéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

63. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Érdekvédelemhez kapcsolódó jogok gyakorlása adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

64. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató az „A Közösségi Ház eseményein résztvevőkről készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevékenységhez

66. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Méltányossági kérelemhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

67B. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Készenléti telefon hangrögzítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

68. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Adományosztás” adatkezelési tevékenységhez

80. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Idősüdültetés” adatkezelési tevékenységhez

81. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Orvosi tevékenységhez” adatkezelési tevékenységhez

85. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató „Jogi tájékoztatásnyújtáshoz kapcsolódó” adatkezelési tevékenységhez