Házi Segítségnyújtás

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Házi Segítségnyújtás szervezeti egységébe Házi Segítségnyújtás szakmai egységet irányító vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a szakmai egység által biztosított szolgáltatások (étkeztetés), gondozási feladatok (személyi gondozás), szociális segítés ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szerevezési, vezetési feladatok ellátása
 • a szolgáltatásokat igénybe vevők szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a teljes körű ellátás, valamint egyéni szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni szolgáltatás, ellátás igénybe vételének biztosítása
 • a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása
 • kapcsolattartás más szociális, egészségügyi intézményekkel
 • más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése
 • a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Szociális ágazati összevont pótlék
 • Területi pótlék
 • Cafetéria

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • házi segítségnyújtás területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szakmai igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az iskolai végzettségek, képesítések megszerzésének adatait
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot

megismerhetik

 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a 90 napnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kohut Miklósné nyújt, a +36 30

826-7116 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, 1105 Budapest, Ihász utca 26. (a munkakör megjelölésével).

vagy

 • Elektronikus úton Kohut Miklósné részére a barka@bkhk.hu e-mail címre (a munkakör megjelölésével).

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ adatvédelmi tájékoztatóját a www.bkhk.hu honlapon ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázók nyilvános közösségi profilját megtekinthetik.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a házi segítségnyújtás Bp. X.kerület Kőrösi Csoma Sándor út 40. számú telephelyen a személyes ügyfélfogadás szünetel. Érdeklődni és információt kérni a 06-1-433-48-40-es telefonszámon lehetséges.

 

ÉREZZE MAGÁT BIZTONSÁGBAN

Címünk:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. fsz.6.
Érdeklődni lehet: személyesen vagy telefonon, Varga Éva vezető gondozónál

Tel:   433-4840
Fax: 261-9946

Megközelíthetőség:

A 85-ös autóbusszal, 3-as villamossal, valamint a 37-es és 28-as villamossal.

Szolgáltatásunkkal munkanapokon de. 08 órától – du. 16 óráig állunk a rendelkezésükre.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ÉTKEZTETÉS

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

keretén belül gondoskodunk azokról a kőbányai lakosokról, akik önmaguk ellátására saját erőből koruk, egészségi állapotuk, illetve szociális helyzetük miatt nem képesek.

Szakképzett házi gondozóink segítséget nyújtanak alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátásában.

 Munkatársainkat jellemzi:

–         szakértelem
–         megbízhatóság
–         empátia
–         elkötelezettség

 TEVÉKENYSÉGEINK:

 –         reggeliztetés,
–         ebédeltetés,
–         fürdetés, pelenkázás,
–         öltöztetés,
–         beszélgetés,
–         sétáltatás,
–         gyógyszerek felíratása-kiváltása,
–         vásárlás, kísérés,
–         felügyelet,
–         szociális és egyéb ügyintézés,
–         környezet rendben tartása, stb.

 ÉTKEZTETÉS

 Egyszeri meleg ételt biztosítunk az ebéd házhozszállításával, azoknak a kerületi lakosoknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik számára tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, szociális helyzetük, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Diétás étkezésre is lehetőség van.

 Térítési díj:

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét a mindenkor érvényben lévő Önkormányzati Rendelet határozza meg.

Mellékletek:

Téritési díj csökkentés

Egészségügyi állapot igazolása

Étkeztetés